Welkom op de website van de Contactraad Cultuur Goirle

Gôols Goud in Beweging

De CCG staat voor een rijk, dynamisch, veelvormig en toegankelijk cultureel leven in Goirle en Riel. Daarom gaat de CCG voor een cultureel klimaat waarbinnen iedere persoon of instelling zich op cultureel gebied kan ontwikkelen.

De Contactraad Cultuur Goirle is het platform van 37 culturele organisaties en verenigingen uit Goirle. De CCG behartigt hun gemeenschappelijke belangen en is het aanspreekpunt voor de gemeente. De Contactraad vertegenwoordigt de bij haar aangesloten verenigingen en organisaties, zowel professionele organisaties als amateurverenigingen, die actief zijn op het gebied van zang, muziek, theater en erfgoed.

De CCG overlegt met de gemeente over allerlei culturele zaken en organiseert, in overleg met haar leden en samen met bedrijfsleven en gemeente, culturele activiteiten.