Vrijwilligersverzekering

Via de Gemeente Goirle bestaat er een collectieve verzekering voor vrijwilligers. Deze vrijwilligersverzekering verzekert de risico’s van vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken. Kortweg: de vrijwilligers vrijwaren van ’toestanden’.
Deze verzekering omvat:
• Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
• Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
• Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
• Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Welke vrijwilligers van de gemeente zijn verzekerd? Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Dat betekent dat niet alleen de bestuursleden van een organisatie zijn verzekerd, maar ook degenen die als lid staan ingeschreven.

De gemeente heeft de VNG vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer.
vrijwilligersbrochure
voorwaarden VNG vrijwilligersverzekering
VNG verzekeringsoverzicht

Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Centraal Beheer.

P.S.  De gevolgen van het niet voldoen aan de Privacywet AVG vallen niet onder deze verzekering.