Beleid en Cultuurparticipatie

Beleid 2018

De Contactraad Cultuur Goirle is het platform van ruim 40 culturele organisaties en verenigingen uit Goirle. De CCG behartigt hun gemeenschappelijke belangen en is het aanspreekpunt voor de gemeente.
Het beleid van de Contactraad Cultuur Goirle van 2018 vindt u in dit document

Cultuurparticipatie

Op 26 februari 2018 werd in Goirle gesproken over het belang van cultuur en van culturele ontwikkeling. Het bestuur van SCAG en Sanna Weustink namen het voortouw om hierover in gesprek te gaan met afgevaardigden van verenigingen uit Goirle en Riel en de lokale politiek.

Autoriteit op het gebied van cultuur Sanne Scholten, directeur Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) leidde de avond in, gevolgd door Loek Sijbers, directeur van Factorium. Odette Kolen van Factorium Goirle vertelde over het lokale initiatief “Blaas erop Los” i.s.m. Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning en Peter Kok, bestuurder van Bibliotheek Midden-Brabant sprak enthousiast over het project “Scoor ’n Boek”. Na deze inspirerende verhalen was het woord aan de aanwezigen om met elkaar van gedachten te wisselen over een aantal stellingen.

De doelstelling lijkt gelukt. De reacties waren positief. Dit vraagt om herhaling en doorontwikkeling. De organisatoren van deze bijeenkomst hebben een evaluatieverslag gemaakt. Klik hier om de evaluatie te lezen.

De Raad voor Cultuur adviseert ook over cultuurparticipatie. Zij is het wettelijke adviesorgaan van de regering en het parlement op het terrein van kunst, cultuur en media. De raad is onafhankelijk en adviseert, gevraagd en ongevraagd, over actuele beleidskwesties en subsidieaanvragen.