Activiteiten

Contactraad Cultuur Goirle  heeft  de volgende zaken uitgevoerd, in gang gezet of besproken:

 •  Algemene Ledenvergadering najaar 2017 en voorjaar 2018.
 • Organisatie bijeenkomst voor uitleg Privacy wetgeving voor sportclubs en culturele clubs
 • Opstart Beursvloer. Promotionele brief van de Burgemeester. Opmaak Statuten. Oprichting Stichting.
 • LOG Podiumbreed als presentatieplatform voor culturele verenigingen.
 • Subsidie aanvraag verzorgd bij Oranjefonds voor materialen t.b.v. project statushouders
 • Project voor statushouders om deel te nemen aan kunst en cultuur in Goirle
 • Tentoonstelling Kunst & Cultuur i.s.m. statushouders en vrijwilligers.
 • Actie:  RABO Clubkas Campagne
 • Gôols Goud in Beweging 2017. Voorbereidingen Gôols Goud 2018.
 • Green Graffiti i.s.m. Mainframe. Filmopnames voor LOG en Facebook.
 • Gesprek met nieuwe wethouder Johan Swaans over:
  ·               Vast bedrag in de begroting t.b.v. Gôols Goud.
  ·               Ruimte voor bouw Carnavalswagens en opslag decors etc. theaterverenigingen.
  ·               Musische Vrijstaat.
  ·               Opening Beursvloer.
 • Subsidieaanvragen verzorgen voor de Reuzenoptocht: Prins Bernhardfonds, VSB fonds en Cultuur Participatie Fonds.
 • Contact gelegd met Fontys ACI voor nieuwe ideeën voor GGIB 2019 in combinatie met jeugd.
 • Opbouwen Kerststal en contract met Scouting voor opbouw, afbraak en transport.
 • Kerstverhaal in Heemschuur voor de kleinere jeugd
 • Lintje aanvragen voor Piet Henrard.
 • Gesprekken over lokale Culturele Participatie. CCG zal een vervolg geven over Culturele Participatie. Op 26 februari 2018 is hierover een bijeenkomst geweest. Het verslag is te vinden op deze website.

De CCG is een overkoepelende organisatie van de culturele clubs. Zij kan samen met de culturele organisaties een gezamenlijke visie op Cultuur ontwikkelen en hierover namens de culturele organisaties een bijdrage leveren aan het beleid van de gemeente.