Van het bestuur

November 2017

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Organisaties die persoonsgegevens verwerken krijgen dan meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. Dat vergt een gedegen voorbereiding voor verenigingen en stichtingen.

Daarom heeft het bestuur van de Contactraad Cultuur Goirle het initiatief genomen om in samenwerking met een deskundige op het terrein van de Privacywetgeving van Contourde Twern, eenmalig, een voorlichtingsavond te organiseren. Op deze avond wordt u volledig bijgepraat over deze wet en haar consequenties. Ook wordt u de gelegenheid geboden om vragen te stellen. Wij organiseren deze avond voor alle verenigingen en stichtingen in Goirle en Riel.

Deze voorlichtingsavond is gepland op maandag 29 januari 2018 om 20.00 uur in Wijkcentrum de Deel aan de Frankische Driehoek in Goirle.

Voor het gebruik van de ruimte, een consumptie ( koffie/ thee/ bronwater), kosten voor de spreker en handouts vragen wij een bijdrage van € 5,00 per persoon, te voldoen bij binnenkomst.

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@contactraadcultuurgoirle.nl. Wij sturen u vervolgens een mail met bijlage. Wilt u deze bijlage invullen en aan ons via de mail retourneren?Wij sturen u deze brief op basis van de informatie, die ons is verstrekt door de Gemeente Goirle. Zij gaven aan dat deze informatie wellicht niet compleet is, vandaar de bijlage.

Alle aan ons door u ter beschikking gestelde informatie zal in een datasheet worden gezet en weer aan de Gemeente worden overhandigd. In de bijlage vragen wij u hier toestemming voor. Wanneer alle informatie ( met uw toestemming) verzonden is, zullen wij deze uit onze computer verwijderen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met Theo Tak, voorzitter van Contactraad Cultuur Goirle, via e-mail: taktheo@gmail.com.